ul anuncia nous punts de referència en 3dmark per provar el rendiment de les pietats a través de generacions | tecnologia de poder - La

UL anuncia nous criteris de referència de 3DMark per provar el rendiment PCIe a través de generacionsUL Benchmarks via its 3DMark product have announced that they'll be introducing a new, comprehensive test that aims to test PCIe bandwidth across generations. Citing the introduction of PCIe 4.0 to the masses - soon available in the consumer market via AMD's Ryzen 3000 series release - UL wants users to be able to know what a difference this makes towards allowing for more complex games and scenarios that aren't data-constrained by PCIe 3.0.

La prova de rendiment 3D Mark PCIe estarà disponible aquest estiu de forma gratuïta per a 3DMark Advanced Edition i per a clients de 3DMark Professional Edition amb una llicència anual vàlida.