Toshiba parla sobre memòria flash de 5 bits per cèl·lula (PLC)Toshiba at the Flash Memory Summit announced they've managed to develop a 5-Bit-per-Cell memory solution Based on its BiCS 4 flash memory technologies, the feat was achieved using a modified module of Quad-Level Cell (QLC) memory. This shows the technology is not only feasible, but has room for improvement, since an adapted QLC technology will always be inferior to a natively-developed, Penta-Level Cell (PLC) solution.

Per aconseguir aquesta capacitat d’emmagatzemar un bit d’informació addicional per cèl·lula (en comparació amb QLC), cal un nou nivell d’afinament de tensió: la cel·la ha de ser capaç de canviar el seu estat segons un dels 32 estats de tensió, que, al seu torn. , ha de ser llegit correctament pel controlador de memòria flash. D’aquesta manera es redueix el rendiment i la resistència de la cèl·lula (de la mateixa manera que s’incrementa el nombre de bits per cèl·lula) i es requereixen diverses solucions per mitigar i compensar aquest reduït rendiment. No obstant això, la densitat s'ha convertit en una preocupació creixent per part dels fabricants, per tant, el desenvolupament continuat d'estats de tensió més profunds i variables que permeten emmagatzemar encara més informació a la mateixa zona de silici. Una densitat més elevada significa solucions més barates, però la densitat augmentada de tal manera ha conegut els compromisos dels quals s'ha parlat molt des de la transició de Cèl·lula de Nivell Únic (SLC) a la (actualment omnipresent) QLC.
Source: Tom's Hardware