El llac d'Intel de 10 nm és viu: Suport de servidor i escriptori afegit al nucli de Linux


There were many rumors about Intel's 10 nm CPUs, many of them indicating that Intel will not manufacture 10 nm CPUs for desktop users, due to the 10 nm manufacturing process being in a bad shape. Those rumors were later countered by Intel, claiming that 10 nm is doing very well on improving yields and that we will see desktop CPUs based on the new node very soon.

Gràcies a la llista de correu del nucli Linux (LKML), ara sabem que s’ha afegit suport per a les CPU d’escriptori i servidors de Ice Lake. Un pegat titulat 'Afegeix més número de model de CPU per a Ice Lake' té molts detalls sobre variants de Ice Lake amb noms com Ice Lake X per al servidor Xeon CPU, Ice Lake D per a CPU Xeon D, Ice Lake L per a mòbils i Ice Lake regular. per a sèries d'escriptori de CPU. Això confirma les afirmacions d’Intel que Ice Lake es dirigeix ​​a usuaris d’escriptori i servidors en un futur proper. Les possibles dates de llançament d'aquestes CPU seran en algun moment el 2020, quan les targetes gràfiques Xe es van llançar a juliol / agost, de manera que Intel podria agrupar els dos processadors al mateix node de 10 nm. Sources: @KOMACHI_ENSAKA (Twitter), Linux Kernel Sources