ID-Refrigeració revela refrigerador d’aire de perfil baix IS-30 per a CPU de fins a 100 W